Reparationer för bilar och släp

Vi reparerar din bil och släp med kvalitetsdelar i samråd mig dig för att du ska känna dig trygg och ha insikt processen.

En reparation gör vi först efter en felsökning och att du fått ett tydligt estimat. Vi vill att du förstår vad vi kommer att göra och hur reparationen skall utföras.

En reparation utförs fackmannamässigt vilket är ett krav för att exempelvis nybilsgarantin skall gälla.

De flesta reparationer kan göras under en dag. Detta gör att du slipper vara utan din bil allt för länge.

20